...

Karali Investments Ltd.

Изкуство от метал

Лазерното рязане представлява метод за рязане, с който могат да се режат метални и неметални материали с различни дебелини. Основата за това се осигурява от лазерен лъч, който се насочва, оформя и комбинира. Ако той попадне върху детайла, материалът се загрява толкова бързо, че се разтапя и изпарява. В този случай цялата лазерна мощност се концентрира в една точка обикновено с диаметър под половин милиметър. Ако в тази точка се концентрира повече топлинна мощност от тази, която може да се разсее вследствие на топлопроводимостта, лазерният лъч прониква изцяло през материала – процесът на рязане започва. Докато при останалите методи върху металния лист действат масивни инструменти с големи сили, лазерният лъч върши работата си безконтактно. По този начин не е налице износване на инструмента и не възникват деформации или повреди на детайла.

Характеристики

Максимални размери за изрязване на метални листове: 3000 х 1500 мм.

Максимална дебелина на изрязваните листове:
• Черна листова стомана: СТ37 oт 0.5 до 20мм, СТ52 от 0.6 до 20мм.
• Алуминий: от 0.5 до 10мм.
• Мед: от 0.5 до 6.0мм.
• Месинг: от 0.5 до 6.0мм.
• Инокс: от 0.5 до 12мм.
• Титан: от 0.5 до 5.0мм.
• Поцинкована ламарина: от 0.6 до 5.0мм.

Свържете се с нас

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.