...

Karali Investments Ltd.

Поредна инсталация на Торо Тандем в Гърция

Нарастващото търсене на Балканите на високопроизводителни хидравлични абкант преси се дължи на стремежа към ефективна обработка на метали и цялостен контрол върху процеса.

Още веднъж нашите гръцки  клиенти се увериха, че разработените и прозиведени от Кармет абкант преси са решението на техните нужди и ще са важен елемент от тяхното производство.

Гръцките фирми в сектор “Металообработка” избират Кармет заради големия опит, надежноста при сервизно обслужване и най-вече повишаване на качеството на собствените си продукти.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.