...

Karali Investments Ltd.

изправяне на детайли

Изправяне на детайли

Изправянето на детайли  допринася за подобряване на производствения процес, спестявайки време от ръчната обработка на частите и значително намалявайки количеството бракуван материал.

изправяне на детайли икона

Изправяне на детайли

При производствения процес на метални листи се появяват множество дефекти в плоскостта и вътрешни напрежения в материала. Тези фактори влияят неблагоприятно върху всички последващи процеси на обработка.
Изправянето чрез ролки осигурява наличие на перфектно плоски листи с малко напрежение и значително подобрява качеството на крайните продукти.

Защо е необходимо изправяне?

изправяне на детайли мостра

Защо е ноебходимо изправяне?
Листовете трябва да бъдат изправени, защото листите без неравности позволяват постигане на максимално добро качество в производствените процеси надолу по веригата при заваряване, огъване или сглобяване.

изправяне на детайли

Ефикасно заваряване
Изправените части ускоряват както автоматизираните, така и ръчните процеси на заваряване, тъй като отворът за заваряване е по-равен при предварително изправени материали.

изправяне на детайли

Възпроизводим процес на огъване
Предварително изправените материали осигуряват по-постоянно еластично възстановяване на огънатия компонент.

изправяне на детайли

По-прецизно сглобяване
Материалите, които са прави и достатъчно стабилни, често са ключов аспект в дейностите по сглобяване на даден продукт.

Кърали Инвестмънтс ЕООД разполага с машина за изправяне на детайли
Kohler – Peak Performer 60P

  • Широчината на среза ~ 0,07 mm. (зависи от материала и дебелината).

  • Рязането се извършва с точност до 0,1 mm.

  • Работната площ на машината е 3000х1500 mm.

  • Допустими дебелини на рязане:

конструкционни стомани – до 20 mm

неръждаеми стомани – до 15 mm

алуминиеви сплави – до 12 mm

мед – до 5mm

месинг –  до 5 mm

Изрязването се осъществява по предоставен от клиента чертеж.
При липса на такъв, екипът на Кърали Инвестмънт АД може да съдейства с конструиране на детайли, изработване на чертежи и 3D модел на изделието.
Работим както с наши материали, така и с материали на клиента.

Свържете се с нас

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.