...

Karali Investments Ltd.

PEAK PERFORMER 60P

Машина за Изправяне на Детайли

Лазерното рязане представлява метод за рязане, с който могат да се режат метални и неметални материали с различни дебелини. Основата за това се осигурява от лазерен лъч, който се насочва, оформя и комбинира. Ако той попадне върху детайла, материалът се загрява толкова бързо, че се разтапя и изпарява. В този случай цялата лазерна мощност се концентрира в една точка обикновено с диаметър под половин милиметър. Ако в тази точка се концентрира повече топлинна мощност от тази, която може да се разсее вследствие на топлопроводимостта, лазерният лъч прониква изцяло през материала – процесът на рязане започва. Докато при останалите методи върху металния лист действат масивни инструменти с големи сили, лазерният лъч върши работата си безконтактно. По този начин не е налице износване на инструмента и не възникват деформации или повреди на детайла.

Свържете се с нас

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.