...

Karali Investments Ltd.

лазерно рязане

Лазерно рязане на метал

Прецизно изрязване на детайли от метални листи

Лазерното рязане е съвременен метод за изработване на детайли с голяма точност в сравнение с други методи за обработване по контур. Отрязаните детайли могат да се използват без да са нужни почистващи операции.

лазерно рязане икона

Лазерно рязане на метал

Лазерното рязане е иновативна и високоефективна технология за рязане на различни видове материали с различна дебелина.
Това позволява изработка на разнообразни по вид изделия с модерен дизайн и отлично качество.
Сред основните предимства на лазерното рязане е, че благодарение на тази технологията получавате готови продукти, които не се нуждаят от допълнителна обработка (напр. пробиване, полиране и др.).

Кърали Инвестмънтс ЕООД разполага с  лазерна машина Cutlite Penta – Fiber Plus с висока мощност за прецизно и точно изрязване на детайли от листов материал. 

  • Широчината на среза ~ 0,07 mm. (зависи от материала и дебелината).

  • Рязането се извършва с точност до 0,1 mm.

  • Работната площ на машината е 3000х1500 mm.

  • Допустими дебелини на рязане:

конструкционни стомани – до 35 мм

неръждаеми стомани – до 35 мм

алуминиеви сплави – до 30 мм

Изрязването се осъществява по предоставен от клиента чертеж.
При липса на такъв, екипът на Кърали Инвестмънтс ЕООД може да съдейства с конструиране на детайли, изработване на чертежи и 3D модел на изделието.
Работим както с наши материали, така и с материали на клиента.

Свържете се с нас

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.